แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Nobuyuki Arai จาก Kagawa University School of Law

คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Nobuyuki Arai จาก Kagawa University School of Law - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Nobuyuki Arai จาก Kagawa University School of Law

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr.Nobuyuki Arai จาก Kagawa University School of Law ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมเยือนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2553 ณ สำนักงานคณบดี และศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ