แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของ EALS ให้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่ 4 ธ.ค. 53

นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของ EALS ให้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่ 4 ธ.ค. 53 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของ EALS ให้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่ 4 ธ.ค. 53

นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของ EALS ให้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่ 4 ธ.ค.53 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง SB4210

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่กุ้ง โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ