แสดงรายละเอียดข่าวประกาศด่วน!! สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของ EALS ให้มาประชุมพร้อมกันในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553

ประกาศด่วน!! สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของ EALS ให้มาประชุมพร้อมกันในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศด่วน!! สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของ EALS ให้มาประชุมพร้อมกันในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553

นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของ EALS (ตามรายชื่อที่ได้ประกาศไปแล้ว) ให้มาประชุมพร้อมกันในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง SB 4210 เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษ และการเป็นสมาชิกของ EALS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โทร.53-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ