แสดงรายละเอียดข่าวโครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายสินทางปัญญา (Young Thai IP Law Ambassador Award)

โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายสินทางปัญญา (Young Thai IP Law Ambassador Award) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายสินทางปัญญา (Young Thai IP Law Ambassador Award)

บริติช เคานซิล ร่วมกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ไบโอเทค และทรูวิชั่นส์ ขอเชิญชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 28 ปี ที่กำลังศึกษาหลักสูตรสายนิติศาสตร์ และมีความสนใจกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ "The Development of the Thai Intellectual Property System towards the ASEAN Community" ความยาวไม่เกิน 1000 คำ และการแข้งขันแถลงการณ์ปิดคดีในศาลจำลอง ภาษาอังกฤษ (Moot Competition) เพื่อรับคัดเลือกเป็น Young Thai IP Law Ambassadors และเดินทางไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ณ ประเทศอังกฤษ ในเดือนมีนาคม 2554

ผู้ที่สนใจต้องส่งเรียงความพร้อมในสมัครภายในวันที่ 3 มกราคม 2554

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.org/th/thailand-science-and-society-ip-law-ambassador-2010.htm
หรือติดต่อ คุณภาษิต สุทธิรักษ์ โทร.02-657-5628

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ