แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาระดับป.เอก เพื่อศึกษาต่อในฮ่องกง

ทุนการศึกษาระดับป.เอก เพื่อศึกษาต่อในฮ่องกง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาระดับป.เอก เพื่อศึกษาต่อในฮ่องกง

ด้วยสถาบันการศึกษานานาชาติ และคณะกรรมการสนับสนุนทุนวิจัยฮ่องกง Research Grant Council เปิดรับสมัคทุนการศึกษาระดับป.เอก เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในฮ่องกง ประจำปี การศึกษา 2010

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ