แสดงรายละเอียดข่าวตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของ EALS

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของ EALS - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของ EALS

นักศึกษาที่ลงชื่อเข้าร่วมในการ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ของ EALS ให้เตรียมตัวทดสอบภาษาอังกฤษ ประมาณปลายพฤศจิกายน หรือต้นธันวาคม 2553 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ