แสดงรายละเอียดข่าวแนะแนวทุนศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา วันที่ 24 พ.ย. 53

แนะแนวทุนศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา วันที่ 24 พ.ย. 53 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวทุนศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา วันที่ 24 พ.ย. 53

สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดโปรแกรม "แนะแนวทุนศึกษาต่อในสหรัฐฯ" เพื่อบรรยายเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ ดังนี้
1. ทุน Fulbright & Global Undergrad
2. ทุน ก.พ.
3. ทุน East-West Center
4. โครงการแลกเปลี่ยน Youth Leadership, Student Leaders on Environmental Issue

และพูดคุยกับนักเรียนทุนศิษย์เก่าสหรัฐฯ เกี่ยวกับประสบการณ์และเคล็ดลับการเตรียมตัว ในวันที่ 24 พ.ย. 53 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-107772

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ