แสดงรายละเอียดข่าวInternational Exchange Program at Waseda University (หมดเขต 17 พ.ย.53)

International Exchange Program at Waseda University (หมดเขต 17 พ.ย.53) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Exchange Program at Waseda University (หมดเขต 17 พ.ย.53)

Waseda University เชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ International Exchange Programs at Waseda University ประจำปี 2011 - 2012 จำนวน 4 ประเภท หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่งานบริการงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ