แสดงรายละเอียดข่าวพิธีมอบทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

พิธีมอบทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมอบทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

ในวันวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2553 คณะนิติศาสตร์ในจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษานี้นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายณัฐพงษ์ อุ่นต๊ะ, นางณัฐพล วงค์อ้าย และนางสาวรุจิโรจน์ จิตรพนา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ