แสดงรายละเอียดข่าวย้ายห้องเรียน วิชา 177351 จาก SB4106 เป็น SB1122

ย้ายห้องเรียน วิชา 177351 จาก SB4106 เป็น SB1122 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ย้ายห้องเรียน วิชา 177351  จาก SB4106 เป็น SB1122

ประกาศย้ายห้องเรียน วิชา 177351 กฎหมายที่ดิน จาก SB4106 เป็น SB1122
เริ่มจากวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ