แสดงรายละเอียดข่าว



ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล "ชรินทร์ นันทนาคร ย้อนคืนบ้านเฮา ไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย"

ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล "ชรินทร์ นันทนาคร ย้อนคืนบ้านเฮา ไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับชมรมรักษ์เพลงเก่าลำพูนและวิทยุเต็มร้อยลำพูน การกุศล "ชรินทร์ นันทนาคร ย้อนคืนบ้านเฮา ไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย" วันที่ 10 ธันวาคม 2553 เวลาตั้งแต่ 13.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบูรณะซ่อมแซมอุโบสสร้างวัดบ้านโฮ่งหลวง จ.ลำพูน

บัตรละ 1,000 บาท
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ร้านวนัสนันท์ 053-243010

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ