แสดงรายละเอียดข่าวสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวติ สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ปิดรับสมัคร 22 พฤศจิกายน 2553
อ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=378&type=application

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ