แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งย้ายห้องเรียนวิชา 177227 sec 801

แจ้งย้ายห้องเรียนวิชา 177227 sec 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งย้ายห้องเรียนวิชา 177227 sec 801

ข่าวถึง ปี 2 ภาคพิเศษ วิชา 177227 ย้ายห้องเรียนจากห้อง SB1122 เป็นห้อง SB4105 ตลอดภาคเรียนที่ 2/2553 เริ่มจากวันที่ 5 พ.ย.53 เป็นต้นไปค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ