แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย (บทที่ 1-5)"

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย (บทที่ 1-5)" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย (บทที่ 1-5 )" ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม Carnelian โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rdit.in.th และส่งใบสมัครไปที่สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทยได้ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rdit.in.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ