ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย (บทที่ 1-5)"

ข่าววิจัย

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย (บทที่ 1-5 )" ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม Carnelian โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rdit.in.th และส่งใบสมัครไปที่สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทยได้ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rdit.in.th