แสดงรายละเอียดข่าวการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Gangneung-Wonju National University เพื่อศึกษาภาษาเกาหลี

การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Gangneung-Wonju National University เพื่อศึกษาภาษาเกาหลี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Gangneung-Wonju National University เพื่อศึกษาภาษาเกาหลี

Gangneung-Wonju National University (GWNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาภาษาเกาหลีเป็นระยะเวลา 6 เดือน -1 ปี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ)

หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดส่งในสมัครและเอกสารที่เกี่ยวไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ