แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Invitation to the International Cultural Exchange Programme

โครงการ Invitation to the International Cultural Exchange Programme - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Invitation to the International Cultural Exchange Programme

ขอเชิญบุคลากร / นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Taylor's University College ประเทศมาเลเชีย จะจัดงานInvitation to the International Cultural Exchange Programme โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรม ประเพณี ประสบการณ์ ความรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ประเทศมาเลเชีย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ