แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกำหนดการเริ่มเรียนกระบวนวิชา 177313

ประกาศกำหนดการเริ่มเรียนกระบวนวิชา 177313 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกำหนดการเริ่มเรียนกระบวนวิชา 177313

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคปกติ
กระบวนวิชา 177313 -001 เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553

ภาคพิเศษ
กระบวนวิชา 177313 -801 เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ