แสดงรายละเอียดข่าวตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ รายละเอียดดังไฟล์ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาหลักสูตรภาคภาคพิเศษ จะเปิดเรียนในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 วันเพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา ทาง www.reg.cmu.ac.th วันที่ 24 27 ตุลาคม 2553

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ