แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุน Australia for ASEAN scholarships

ประชาสัมพันธ์ทุน Australia for ASEAN scholarships - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุน Australia for ASEAN scholarships

ด้วยรัฐบาลออสเตรเลียได้ประชาสัมพันธ์ทุน Australia for ASEAN scholarships สำหรับนักศึกษาในประชาคมอาเซียนและประเทศติมอร์-เลสเต เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ได้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโท ณ ประเทศออสเตรเลีย

โดยการเข้าร่วมทุนฯดังกล่าวผู้ที่ได้รับทุนฯจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านความรู้ด้านวิชาการ เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ ขยายเครือข่าย เสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ และการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับออสเตรเลียอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายออนไลน์เกี่ยวกับทุนดังกล่าวในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา เวลา 15.00 – 16.30 น. ผ่าน Zoom Application รายละเอียด ดังนี้
Zoom ID: 843 6908 9830 และ Passcode: Aus4ASEAN3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานทุนได้ที่อีเมล longtermawards@australiaawardsindonesia.org โดยระบุหัวข้ออีเมล์ว่า Inquiry ASEAN Scholarship

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/023Y7 และ https://cmu.to/Gx4hH
ปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2567

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ