แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program Spring 2024 (หมดเขต 8 พ.ย. 66)

โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program Spring 2024 (หมดเขต 8 พ.ย. 66) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program Spring 2024 (หมดเขต 8 พ.ย. 66)

Kagawa University ประเทศญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program Spring 2024
มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2566
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. Application for Certificate of Eligibility
2. Application Form to enroll as Exchange Students
3. Letter of Guarantee
4. Essay learning from Sanuki Program
5. CV
6. Academic Transcript
7. Certificate of Enrollment
https://cmu.to/E4hLt

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครมายังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ชั้น 1 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00น. เพื่อดำเนินการในส่วนถัดไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ