แสดงรายละเอียดข่าวเยี่ยมชมคณะ และเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการเรียน การสอน การแนะนำหลักสูตรของคณะ

เยี่ยมชมคณะ และเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการเรียน การสอน การแนะนำหลักสูตรของคณะ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เยี่ยมชมคณะ และเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการเรียน การสอน การแนะนำหลักสูตรของคณะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนอื่นๆ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการเรียน การสอน การแนะนำหลักสูตรของคณะที่ผ่านมา
ทางคณะนิติศาสตร์ยินดีต้อนรับ และขอขอบพระคุณค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ