แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Nara Women University Spring 2024 [หมดเขต 29 กันยายน 66]

โครงการแลกเปลี่ยน Nara Women University Spring 2024 [หมดเขต 29 กันยายน 66] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Nara Women University Spring 2024 [หมดเขต 29 กันยายน 66]

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nara Women University Spring 2024 คุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ เป็นนักศึกษาเพศหญิง กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
โครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เมษายน - กันยายน 2567) โดยนักศึกษาที่สนใจจะต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป และศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างน้อย 1 ปี
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียด Application Document ได้ที่ https://cmu.to/ycDnv นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 14.00น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ