แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน MEXT Scholarship Toyo University 2024 [หมดเขต 20 กันยายน 66]

โครงการแลกเปลี่ยน MEXT Scholarship Toyo University 2024 [หมดเขต 20 กันยายน 66] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน MEXT Scholarship Toyo University 2024 [หมดเขต 20 กันยายน 66]

Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน MEXT Scholarship Toyo University 2024
- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (เมษายน 2567 - มีนาคม 2568)
- นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
- มีผลคะแนน JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป หากนักศึกษาไม่มีผลคะแนน JPLT จะต้องยื่นเอกสาร Japanese Language Ability Certificate
- นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 51,000 เยนต่อเดือน และเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 80,000 เยน
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียด Application Document ได้ที่
https://cmu.to/1d4np

และสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ