แสดงรายละเอียดข่าวโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 5

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 5 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 5

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และการซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 5 (สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจการเกิดอัคคีภัย ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเรียน LB 1404 เวลา 08.30-12.00 น. อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ