แสดงรายละเอียดข่าวประกาศการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566

ประกาศการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566

ประกาศการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566

สามารถดูได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

ทั้งนี้ แบบฟอร์มใบสมัคร ทางคณะจะประกาศอีกครั้งค่ะ

ลิ้งแบบฟอร์มการสมัคร (update 26.5.66 เวลา 19.19 น.)
https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=32519
สอบถามเพิ่มเติม 053-942917

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ