แสดงรายละเอียดข่าวขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าการเงิน การคลังและพัสดุ

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าการเงิน การคลังและพัสดุ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าการเงิน การคลังและพัสดุ

คณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์จะขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดคณะนิติศาสตร์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
WORD | PDF

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ