แสดงรายละเอียดข่าวพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ