แสดงรายละเอียดข่าวเชิญร่วมโครงการบริจาคเพื่อการศึกษา โดยจะนำเงินบริจาค ไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

เชิญร่วมโครงการบริจาคเพื่อการศึกษา โดยจะนำเงินบริจาค ไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญร่วมโครงการบริจาคเพื่อการศึกษา โดยจะนำเงินบริจาค ไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

⚖️ คณะนิติศาสตร์เชิญชวน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป
ร่วมโครงการบริจาคเพื่อการศึกษา โดยจะนำเงินบริจาค
ไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาต่อไป และ ⏬สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ⏬

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ