แสดงรายละเอียดข่าวTCAS 66 นิติศาสตร์ มช. รอบที่ 2 เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ

TCAS 66 นิติศาสตร์ มช. รอบที่ 2 เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS 66 นิติศาสตร์ มช. รอบที่ 2 เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ

TCAS 66 นิติศาสตร์ มช. รอบที่ 2 เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ ! ! !

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศสมัคร TCAS ได้ตั้งแต่รอบที่ 2 โดยมีโครงการใหม่

“โครงการรับนักเรียนผู้สนใจด้านนิติศาสตร์นอกเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด”

สมัครวันที่: 14-23 กุมภาพันธ์ 2566
ยื่นเลย ไม่ต้องรอรอบที่ 3 !

ดูข้อมูลโดยละเอียดที่ https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=32467 และ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ