แสดงรายละเอียดข่าวทุนฝึกอบรมระยะสั้นจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (หมดเขต 1 มี.ค 66)

ทุนฝึกอบรมระยะสั้นจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (หมดเขต 1 มี.ค 66) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนฝึกอบรมระยะสั้นจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (หมดเขต 1 มี.ค 66)

ทุนฝึกอบรมระยะสั้นจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ Brunei Darussalam Scholarship on enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2023
ณ ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยทุนฝึกอบรมระยะสั้นดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร
1. Professional Communications in English
2. Intensive English Proficiency Course
*โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเข้าร่วมได้ตามที่โครงการได้กำหนดเอาไว้

สมัครได้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mfa.gov.bn/scholarshipasean

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ