แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ทำความสะอาด บริเวณอาคารและพื้นที่ทำงานเพื่อความสะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ