แสดงรายละเอียดข่าวพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

พิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคณะนิติศาสตร์มีศิษย์เก่าที่เข้ารับรางวัล ได้แก่ “คุณสมชัย บรรจง” (พี่เบิ้ม) นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ