แสดงรายละเอียดข่าวส่งกำลังใจให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่เข้าแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"

ส่งกำลังใจให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่เข้าแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่งกำลังใจให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่เข้าแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะนิติศาสตร์ขอส่งกำลังใจให้นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 300 ชีวิตเข้าร่วมชิงชัย โดยมีนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ จำนวน 7 คนเป็นตัวแทนดังนี้
1.นาย ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธิ์ ว่ายน้ำ
2.นางสาว ณัฐชา เรื่องธรรม แบดมินตัน
3.นาย จิรภัทร พิศร เทควันโด
4.นาย สุพศิน สุทธิวรวิทย์ ฮับกิโด
5.นาย ภฤศ จันทนะภาพ เทนนิส
6.นาย ธงชัย วรรธนะเมธา บริดจ์
7.นางสาว พิชญานันท์ บุญสิทธิ์ วอลเลย์บอล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ