แสดงรายละเอียดข่าว“การบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ภายในคณะนิติศาสตร์

“การบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ภายในคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“การบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ภายในคณะนิติศาสตร์

“การบริหารจัดการขยะมูลฝอย”
ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
โดยทีมวิทยากรจากบริษัท ยูนิเพสท์ จํากัด
.
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
ณ บริเวณบันไดทางขึ้นด้านหน้า
อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ มช.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ