แสดงรายละเอียดข่าวสารจากคณบดี แสดงความยินดีแก่บัณฑิตรุ่นที่ 27 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารจากคณบดี แสดงความยินดีแก่บัณฑิตรุ่นที่ 27 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารจากคณบดี แสดงความยินดีแก่บัณฑิตรุ่นที่ 27 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารจากคณบดี
แสดงความยินดีแก่บัณฑิตรุ่นที่ 27 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสงานรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 57 ที่จัดขึ้น ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 นี้ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ต่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านของคณะนิติศาสตร์ ในความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ปริญญาถือว่าเป็นใบเบิกทางประการหนึ่ง สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักเรา ให้เข้าใจว่าเรานั้นมีความรู้ในสาขาใด หลังจากนั้น สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือตัวเราและสิ่งที่เราจะกระทำ ต่อไป เพื่อแสดงให้เขาได้รู้ว่าเรามีความรู้ความสามารถ และเป็นคนอย่างไร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ท่านได้รับจากสถาบันการศึกษา การบ่มเพาะ ชี้แนะ รวมถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา จะสามารถนำพาให้ท่านสามารถดำเนินชีวิตที่ท่านคาดหวังได้ต่อไปเป็นอย่างดี

ไม่มีความรู้และสังคมใดที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เมื่อเราสำเร็จการศึกษาในขั้นหนึ่งแล้ว เรายังคงต้องก้าวเดินต่อไป พัฒนาตนเองให้เท่าทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป วิธีการเรียนรู้ที่ได้ศึกษามานี้คงเป็นเพียงแค่วิธีการแสวงหาความรู้อย่างหนึ่ง ยังคงมีความรู้และวิธีการหาความรู้อีกมากมายที่ยังรอเราอยู่ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้บทต่อไปของชีวิต

ในฐานะของบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางกฎหมาย นอกจากการมีหน้าที่ ต่อตนเองแล้ว ยังมีหน้าที่ต่อสังคมและความยุติธรรม เราคงไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดี ในขณะที่สังคมรอบข้างยังคงวุ่นวายและเดือดร้อน ดังนั้นเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่จะนำความรู้เหล่านี้ สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่และมีความสุขได้ขอส่งกำลังใจให้แก่ทุกท่าน และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในแบบฉบับที่เป็นตัวของตัวเอง บนเส้นทางที่ตนเองสร้างขึ้นได้ดั่งใจ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ