แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ "นายนิติธร แก้วเกษ" นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ