แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดี กับ คุณประพฤกษ์ ชมภู่ (นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ มช. รุ่นที่ 10) เนื่องในโอกาสที่สอบได้ลำดับที่ 1 เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

ขอแสดงความยินดี กับ คุณประพฤกษ์ ชมภู่ (นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ มช. รุ่นที่ 10) เนื่องในโอกาสที่สอบได้ลำดับที่ 1 เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี กับ  คุณประพฤกษ์ ชมภู่ (นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ มช. รุ่นที่ 10) เนื่องในโอกาสที่สอบได้ลำดับที่ 1 เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดี กับ คุณประพฤกษ์ ชมภู่(นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ มช. รุ่นที่ 10)
เนื่องในโอกาสที่สอบได้ลำดับที่ 1 เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น(ธันวาคม 2565)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ