แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น Spring Semester 2023 (หมดเขต 7 พ.ย. 65)

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น Spring Semester 2023 (หมดเขต 7 พ.ย. 65) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น Spring Semester 2023 (หมดเขต 7 พ.ย. 65)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น Spring Semester 2023 กำหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน - สิงหาคม 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page1/
โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. Check list (Excel/PDF)
2. Application for Short-Term Student Exchange Program
3. A study plan of approximately 800 words
4. Recommendation for enrollment in the Short-Term Student exchange Program.
5. Certificate of Health
6. Self Declaration of Health
7. Confirmation (Excel/PDF)
8. Certificate of enrollment issued by your home university.
9. Your most recent academic transcripts, issued by your home university.
10. Application for certificate of eligibility
11. Four facial photos (3 x 4cms / 1.2 x 1.5 inches).
12. A copy of the front page of your passport (when available).
13. Pledge

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครมายัง พี่แบมบู ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ชั้น1 ภายใน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ก่อน 13.00 น.
ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครมากกว่า 1 คน คณะฯจะทำการคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเสนอชื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ