แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

***** นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้ารับสมัคร ให้นักศึกษาดาวโหลดเอกสารใบสมัคร และแนบผลงานส่งมาได้ที่ law.cmu@hotmail.com
ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 กันยายน 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ