แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ KU-EOL Fall 2022 (หมดเขต 26 สิงหาคม 65)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ KU-EOL Fall 2022 (หมดเขต 26 สิงหาคม 65) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ KU-EOL Fall 2022 (หมดเขต 26 สิงหาคม 65)

ด้วย Kansai University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ KU-EOL Fall 2022 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2565 – 23 ธันวาคม 2565 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีคะแนนภาษาอังกฤษระดับ CEFR B2 หรือ คะแนนภาษาญี่ปุ่น JLPT N2

โดยเอกสารประกอบการสมัครมีรายละเอียด ดังนี้
Registration Form (กรอกข้อมูลใน Excel Form ยกเว้นคอลัมน์ C – E)
1. Copy of Academic Transcript
2. Copy of Language Proficiency Test

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://supportiige.wixsite.com/ku-eol และส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง พี่แบมบู หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Link ข่าวใน Facebook page International Relatons Law CMU : https://www.facebook.com/100057326504535/posts/pfbid02q8JVVfJaHvxzke8Lj8NtoX7j3cfCe3H9hTnqSxqVCrgUmyc9uinX6rxakaobnHghl/?d=n

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ