แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษานิติศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษานิติศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษานิติศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยมีอาจารย์ ดร. วรุตม์ ทรงสุจริตกุล เป็นผู้ควบคุมทีมประกอบด้วย
ทีมที่ 1
นายนิติธร แก้วเกษ
นางสาวเอสเธอร์ สุภาพวรกุล
ทีมที่ 2
นางสาวสุขิตา ปานทอง
นางสาวเบญญาภา วรรณวิกรม์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ