แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่องการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

คณะนิติศาสตร์ ได้ทำการสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดย สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ