แสดงรายละเอียดข่าวทีมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ทีมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
นายณัฐพล ต้นโสด
นายพชร ยุนะ
นายพฤกษพล ล้วนพฤกษ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ