แสดงรายละเอียดข่าวทีมนักกีฬาฟุตบอลคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ฟุตบอลวันรพี 3 สถาบัน

ทีมนักกีฬาฟุตบอลคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ฟุตบอลวันรพี 3 สถาบัน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมนักกีฬาฟุตบอลคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ฟุตบอลวันรพี 3 สถาบัน

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาฟุตบอลคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ฟุตบอลวันรพี 3 สถาบันจัดโดยหลักสูตรนิติศาสตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ