แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานงานการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์ ดูรายละเอียด ได้ตามเอกสารไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ