แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์จัดอบรมดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2565

คณะนิติศาสตร์จัดอบรมดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์จัดอบรมดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2565 ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ และบริเวณหลังอาคาร คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ