แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดการการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2553

กำหนดการการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2553

แจ้งกำหนดการดำเนินการเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 นศ.ต้องทำการยืนยันการกู้ยืมเทอม 2 ตั้งแต่วันที่ 10 - 22 ต.ค.53 แล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ในวันที่ 26 ต.ค. 53 และลงนามยืนยันการกู้ยืมในวันที่ 8 - 12 พ.ย. 53 ทั้งนี้เมื่อนศ. ยืนการการกู้ในระบบ e-studentloan แล้วโปรดปริ้นท์หน้าเว็บเพจที่แจ้งว่าการยืนยันไว้ด้วยเพื่อกันความผิดพลาด นะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ