แสดงรายละเอียดข่าวโครงการThe ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022 (หมดเขต31ก.ค.2565)

โครงการThe ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022 (หมดเขต31ก.ค.2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการThe ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022 (หมดเขต31ก.ค.2565)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia และ Universitas Airlangga Indonesia ร่วมมือกันจัดโครงการ The ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022 ซึ่งโครงการนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท
รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้ Speech Contest / ASEAN Quiz Science / Inspiration Talk นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://asean.psu.ac.th/aiyc2022/
Email: aiyc2022.aseanpsu@gmail.com
Tel: 085 788 4773

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ