แสดงรายละเอียดข่าวโครงการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่  ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ วันที่ 12-13 มิถุนายน 2565 ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยอาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่ดำเนินรายการ โดยมีการบรรยายเรื่อง “เส้นทางนักกฎหมาย” เสวนาเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักศึกษาใหม่ โดย ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ คุณขวัญชัย เผ่าเต็ม (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ คุณอภิชาติ มัธยานุวัต (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14) ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สยามลีเกิ้ล (เชียงใหม่) จำกัด และกรรมการสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ และบรรยายหัวข้อ “ฉันและชีวิตแบบใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย” โดยคุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ