แสดงรายละเอียดข่าวรับมอบหนังสือจากคุณขวัญชัย เผ่าเต็ม (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่

รับมอบหนังสือจากคุณขวัญชัย เผ่าเต็ม (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับมอบหนังสือจากคุณขวัญชัย เผ่าเต็ม (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหนังสือจากคุณขวัญชัย เผ่าเต็ม (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษานิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ โดยมอบหนังสือที่เขียนด้วยตนเอง เรื่องคดีเลือกตั้งท้องถิ่น และวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบหนังสือดังกล่าว ณ สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ